Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (27.01.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
DÜZENLEME
–– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizlerine İlişkin Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Korunması Gereken Kültürel Mirasın Onarım ve Onarım Yöntemleri ile Çevre Düzenlemelere Mal ve Hizmet Alınmasına İlişkin Esaslar Kapsamında Nakit Limitlerinin Güncellenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Yapılmasına Dair Yönetmelik Kapsamında Mali Limitlerin Güncellenmesine İlişkin Açıklama (No: 2023/2)
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/2)
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/6)
YÖNETİM KURULU KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2023 tarihli ve 11588, 11589-1, 11589-2 sayılı Kararları
KARAR
–– 38 Mülki İdare Amirinin Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesine İlişkin Karar
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 tarih ve E:2021/95, K:2022/118 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 tarih ve E:2021/99, K:2022/119 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 tarih ve E:2022/103, K:2022/150 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 tarih ve E:2022/122, K:2022/151 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2022 tarihli kararı ve 2019/37721 sayılı başvuru
YARGI KARARLARI
–– Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 25/01/2023 tarih ve 2023/1 sayılı Kararı
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu